PDF Imprimeix

Funcions

Les funcions del CEP de Formentera són les següents:

- Col·laborar amb els processos de detecció de necessitats formatives del professorat.

- Elaborar la programació anual d'activitats de formació permanent d'acord amb les directius del Pla de formació permanent del professorat i de la Direcció General d'Ordenació i Innovació.

- Assumir les tasques de coordinació, gestió i organització de la programació anual d'activitats i també realitzar l'execució, el seguiment i l'avaluació de les activitats programades.

- Promoure l'intercanvi, el debat i la difusió d'experiències entre el professorat del seu àmbit.

- Assessorar els centres escolars, preferentment, i al professorat en general per a la millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació permanent.

- Facilitar un servei de documentació com a suport per a la formació permanent.

- Oficina Delegada.