APF 276

Línia estratègica
8 Comunitat educativa d’aprenentatge
Destinataris
Tots els docents.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Educar en positiu Educar en la diversitat Conèixer les emocions Gestionar els conflictes entre iguals Educar sense
pantalles Ajudar a prevenir el consum de drogues
Continguts
L’educació en positiu L’educació emocional La diversitat com a riquesa La motivació dels infants i joves La gestió dels
conflictes entre iguals El rol del pare en la criança Les pantalles i el desenvolupament El món de les drogues
Metodologia
L’activitat formativa consistirà en nou conferències dirigides a tota la comunitat educativa, seguides de xerrades
informals entre els assistents i el ponent.

Lloc

Sala de plens del Consell Insular de Formentera.
Horari
Dia 3 i 24 de novembre, dia 15 de desembre, dia 26 de gener, dia 2 de febrer, dia 9 i 30 de març, dia 20 d’abril i dia 4
de maig, de 17h a 19h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 26 de setembre a dia 23 d’octubre de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 2 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 24 d’octubre a dia 2
de novembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals:
https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id=
394563.
Avaluació i certificació
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% d’aquesta fase presencial.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadors
Cristina Torres
Psicòloga experta en intervenció familiar.
Rafael Bisquerra
Doctor en Ciències de l’Educació, llicenciat en Pedagogia i en Psicologia.
Neus Martorell
Logopeda, fisioterapeuta i experta en desenvolupament infantil.
Carmen Muñoz
Pedagoga i responsable del Servei d’Orientació a les escoles d’Esment.
Antoni Ballester
Pare, mestre de primària, professor de secundària i de doctorat de la UIB.
Judit Besora
Antropòloga social i cultural i graduada en Peaceful Parenting.
Rubén Rodríguez
Pare, educador i terapeuta sistèmic especialitzat en criança respectuosa i paternitat.
Eva Font
Psicòloga general sanitària.
Marta Prada
Educadora de famílies de Disciplina Positiva i guia Montessori.
Carles Ventura
Educador de pares i mares en Disciplina positiva i ori