APF 291- Les competències emocionals

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Docents de tots els nivells dels centres de Formentera.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives.
 • Augmentar l’empatia i millorar les relacions interpersonals.
 • Conèixer i fer òptimes les habilitats comunicatives.
 • Potenciar les competències socioemocionals.
 • Acompanyar en elsprocessos de pèrdua i dol.

Continguts

 • El maneig de les emocions.
 • La intel·ligència emocional.
 • Les relacions interpersonals.
 • Les competènciessocioemocionals.
 • L’acompanyament en ells processos de pèrdua i dol.

Metodologia

El professorat participarà de forma activa.Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió sobre la pròpia pràctica i anàlisi de casos.Metodologia vivencial i experiencial.

Lloc

CEP de Formentera

Horari

6 de setembre, de 8h a 10.30h Escoletes, de 11h a 13.30h CEIP Mestre Lluís Andreu.7 de setembre, de 8h a 10.30h CEIP El Pilar, de 11h a 13.30h CCEIP Virgen Milagrosa.8 de setembre, de 8h a 10.30h IES Marc Ferrer, de 11h a 13.30h CEIP Sant Ferran de ses Roques. 

Jornades 25 i 26 de setembre de 16h a 19.15h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 5 de setembre de 2023 de la manera següent:

 1.  Entrau al Portal del personal  https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, nopodrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.2.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps delformulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionarla inscripció i la llista d’espera.
 3.  La llista d’admesos provisional es publicarà dia 6 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4.  Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 6 de setembre de2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 4 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
 6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 5 de setembre de 2023.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència obligatòria del 85%. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Neus Massanet i Rosa Martí

Formadors

Antoni Giner Tarrida

Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicologia, Màster en Psicoteràpia familiar sistèmica i Màster en educació per a la ciutadania i en valors. Treballa al Departament d’Educació, i actualment és Inspector d’Educació a la Catalunya Central. Professor associat a la Facultat d’Educació de la UB, i membre del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica.

Belén Calafell Llabrés

Llicenciatura en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Psicooncologia, Universitat de Girona. Màster en Psicooncologia, Universitat Complutense de Madrid. Màster en Atenció Social i familiar en l’Àmbit de laSalut, Universitat de Barcelona – Institut Català d’Oncologia. Postgrau en Counselling en Dol i Pèrdues, Universitat de Barcelona IL3 -Diploma d’Experto en Duelo en el Ciclo de la Vida, Institut de psicoteràpia Inegrativa-Relacional enpèrdues, dol i trauma ( IPIR ). Màster en Counselling en Pèrdues, Dol i Trauma. Univesitat de Barcelona IL3 – Institut de Piscoteràpia Integrativa-Relacional en pèrdues, dol i truama (IPIR). Participa en el Projecte de PRACTICUM de Llicenciatura en Psicologia a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la Santa Creu de Vic. Atenció psicològica a l’Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears ( ASPANOB – Menorca ) Atenció i acompanyament al procés de Dol i Pèrdua.