APF 294 – Educació compartida: famílies i escola.

Línia estratègica
PQ 2024 8 Comunitat educativa d’aprenentatge
Destinataris
Tots els docents.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Contribuir a la prevenció del suïcidi.
Conèixer les pròpies emocions i la dels altres.
Prevenir l’addicció a les pantalles.
Conèixer l’etapa de l’adolescència.
Saber com portar una alimentació saludable.
Impulsar l’educació de la salut per prevenir accidents.
Conèixer les altes sensibilitats.
Continguts
La prevenció del suïcidi.
Les emocions.
L’addicció a les pantalles.
L’acompanyament durant l’adolescència.
Alimentació saludable en família.
L’educació de la salut per prevenir accidents.
Les altes sensibilitats.
Metodologia
L’activitat formativa consistirà en set conferències dirigides a famílies i docents, seguides de xerrades informals entre
els assistents i el ponent.
Lloc
Sala de plens del Centre de dia.
Horari
5 i 19 d’octubre, 9 i 30 de novembre,11 de gener, 22 de febrer i 7 de març de 17 h a 19 h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 21 de setembre a dia 2 d’octubre de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 d’octubre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 3 a dia 5 d’octubre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85%. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí

Formadors:

Clara Rubio
Conferència: Suïcidi: Trencant estigmes. (5/10)
Rafel Bisquerra
Conferència: L’univers de les emocions (19/10)

Marc Massip
Conferència: L’ heroïna del S XXI (9/11)
Sara Desirée
Conferència: Límits i pèrdua del control en l’adolescència (30/11)
Laia Rovira
Conferència: Una alimentació saludable en família (11/01)
María Victoria Sánchez
Conferència: Primers auxilis i accidents en família (22/2)
Sandra García
Conferència: Conèixer l’Alta sensibilitat en la infància (7/3)


Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació.