FeC 287 – L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura al CCEIP Virgen Milagrosa

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Competències digitals

Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets).

Destinataris

Docents del CCEIP Virgen Milagrosa

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre: 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS. 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

  • Conèixer i reflexionar amb documentació en relació al procés de la lectoescriptura des d’infantil fins a primària.
  • Establir una metodologia per treballar la lectoescriptura des d’educació infantil fins a primària.
  • Conèixer recursos i estratègies per adaptar les SA que s’han de treballar.
  • Aprendre a atendre les diferents capacitats d’aprenentatge.

Continguts

  • Treball de la lectoescriptura: establir una metodologia en comú.
  • Recursos i estratègies per treballar a l’aula.

Metodologia

Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre l’aprenentatge i la lectoescriptura. Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics plantejats. Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les situacions d’aprenentatge

Transferència

A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de dur a terme bones pràctiques inclusives i transferir-les a l’aula durant la formació. Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió illiurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.

Lloc

CCEIP Virgen Milagrosa

Horari

18 i 19 de setembre de 15.30 a 18.30h. 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, 4 desembre i 22 de gener de 15.30h a 17.30h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 11 de setembre de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 17 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 12 a dia 17 de setembre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 18 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 18 de setembre de 2023.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa. Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Neus Massanet i Rosa Martí

Formadora

Enriqueta Garriga Ferriol

Llicenciada en Psicologia. Mestra Especialista en EE. Logopeda. Mestra Especialista en Trastorns de Llenguatge iAudició.Experiència professional: 1974-1988 Mestra-logopeda al CEE Col.legi Sants Innocents: atenció a alumnes amb discapacitat intel.lectual. Del 1980 al 1988 va compartir les tasques de logopeda amb la direcció del centre. Del 1988-2009 Logopeda i psicòloga del CREDA Comarques II (Centre de Recursos Educatius per a DeficientsAuditius) amb seu a Sant Adrià i depenent del Departament D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. De l’any 1993 al 2003: Directora del servei. Del 1976-1993 Professora i els darrers deu anys coordinadora, dels estudis de Postgrau en Patologia de Llenguatge, de l’Escola de Patologia de llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu iSant Pau (depenent de la Facultat de Medecina de la UAB). Del 1976 -2012: Professora, inicialment del Postgrau en Pedagogia terapèutica i educació especial i fins l’any 1912 en els estudis de Grau de Logopèdia i de Grau d’Educació Infantil a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 2009-2012 Coordinadora Acadèmica de Logopèdia. Actualment jubilada laboralment. Continua assessorant i impartint formació a diferents equips docents de les escoles i participant en seminaris i congressos.

Àrea: Llengües

Modalitat: Formació en el centre