FA 279

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Docents dels centres de Formentera.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Oferir repertori i estratègies per aplicar jocs musicals a l’aula.
Conjugar moviment i música per potenciar el treball musical.
Desenvolupar la coordinació motora.
Ampliar la capacitat de pensament lúdic.
Reflexionar sobre la funció estètica de la música.
Potenciar el treball en equip.
Fomentar l’atenció i l’escolta activa.
Ensenyar les peces musicals des del macro fins al micro.
Continguts
Repertori i estratègies per a jocs musicals.
Moviment i música per potenciar el treball musical.
Coordinació motora.
Pensament lúdic.
Estètica de la música.
Treball en equip.
Atenció i escolta activa.
Metodologia
Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva.
La formació es dividirà en tres parts: Ritme i melodia amb cèrcols i cordes.
Música amb tubs col·laboratius.
Avaluació de les experiències d’aula.
Transferència
Experimentar a l’aula alguna activitat genuïna creada a partir dels continguts apresos al llarg de la formació.

Lloc

Centre de professorat de Formentera
Horari
Dia 16 i 17 de novembre, de 16h a 20h.
Dia 30 de gener de 16h a 18h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 17 d’octubre a dia 9 de novembre de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 15 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 10 a dia 15 de
novembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals:
https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id=
394563.
Avaluació i certificació
Per certificar caldrà haver participat al 85% de les hores presencials (10) i haver realitzat una experimentació a l’aula
novedosa i genuïna.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formador
Uirá kuhlmann
Consultor d’educació musical activa a Brasil i Director de la Companyia Música i Moviment – Centre d’Investigació i
Formació d’Educació Musical Activa: www.musicaemovimento.com.br. Mestre d’educació musical a Sao Paulo.
Investigador i arreglista a l’àrea d’educació musical activa i la cultura brasilera. Professor en el curs de postgrau
universitari “L’art de l’ensenyament de l’art”.
Ha impartit cursos de formació arreu del món: Brasil, Turquia, Espanya, Itàlia, Portugal, Polònia, Argentina, Uruguai,
Colòmbia, Xina i Hong Kong. A Espanya ha treballat amb docents de Barcelona, Girona, Saragossa, Logroño, Soria,
Madrid, Màlaga i Múrcia.
Format per l’EMESP en piano clàssic, titulat en Educació Musical per la Universitat Federal de São Carlos – UFSCar i
Graduat en Orff/Schulwerk The Certification Orff Program per la San Francisco School.