APF 301 Jornades Participatives

Línia estratègica
PQ 2024 3 Gestió d’equips i coordinació docent
Destinataris
Equips directius i coordinadors dels centres educatius de Formentera.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Avaluar el Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024, tant a nivell de centre com del
desenvolupament de les compètències dels docents.
Crear propostes per al disseny del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 basades en l’anàlisi del
Pla que finalitza, en la detecció de les necessitats formatives dels docents i dels centres i en els requeriments de la
societat actual.
Continguts
Avaluació del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 Anàlisi de la realitat educativa dels centres
de les Illes Balears Elaboració de propostes per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat
2024-2028 a partir de processos reflexius compartits.
Metodologia
La formació, de caràcter presencial, es desenvoluparà en dues sessions: la primera, d’anàlisi del Pla Quadriennal que
finalitza aquest curs i la segona d’elaboració de propostes per al Pla Quadriennal 2024-2028.
En cada una de les sessions es guiarà els participants en el desenvoluament de processos reflexius per detectar els
aspectes d’anàlisi més rellevants del Pla que finalitza i per elaborar propostes consensuades per al nou Pla.
Lloc
CEP de Formentera
Horari
20 i 21 de novembre de 9h a 13h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 30 d’octubre a dia 16 de novembre de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 de novembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 17 a dia 20 de
novembre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 20 de novembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 20 de novembre de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Assistència a un mínim del 85% de les hores totals de la formació.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí