FiC 284 – Didàctica de la matemàtica

Línia estratègica
PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Competències digitals

Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets).

Destinataris

Docents de tots els nivells dels centres de Formentera.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre: 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS. 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Analitzar i valorar els diferents processos cognitius en l’adquisició de la competència matemàtica.
 • Aprendre estratègies i recursos matemàtics que facilitin un aprenentatge significatiu.
 • Formar en didàctica de les matemàtiques als docents de l’illa.

Continguts

 • Els processos cognitius en l’adquisició de la competència matemàtica.
 • Estratègies i recursos matemàtics per a un aprenentatge significatiu.
 • La didàctica de la matemàtica.

Metodologia

Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre la didàctica i l’aprenentatge de les matemàtiques . Es comptaran dues hores de treball individual per elaborar la documentació corresponent a la formació per poder lliurar la transferència. Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les situacions d’aprenentatge.

Transferència

A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de dur a terme bones pràctiques inclusives i transferir-les a l’aula durant la formació. Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.

Lloc

CEP de Formentera

Horari

27 i 28 de setembre,16h a 19.30h,
26 octubre de 16.30h a 18.30h,
16 de novembre 16.00h a 19h,
22 de novembre, de 16.30h a 18.30h,
18 de gen. 16.30h a 18.30h,
1 febrer de 16.30h a 18.30h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 20 de setembre de 2023 de la manera següent:

 1.  Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionarla inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 27 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4.  Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 21 a dia 26 de setembre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5.  La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6.  Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 27 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
 7.  La llista definitiva de participants es publicarà dia 27 de setembre de 2023. IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa. Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Neus Massanet Florit i Rosa Martí Julià

Formadors

MªÀngels Portilla Rueda

Mestra d’educació infantil i primària del CEIP Son Anglada de Palma, del que n’és la directora. Fa formació en matemàtiques per a l’educació primària i és professora del postgrau “Expert Universitari en Matemàtiques del’Educació Primària” de la UIB. Ha format part del grup de formació LOMLOE de la Conselleria. Membre de la Junta Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques, ha participat com a ponent i conferenciant en nombrosos congressos en educació matemàtica. Dirigeix la secció “Diario de Experiencias Matemáticas” de la revista SUMA. És la vicepresidenta de l’Associació de Directors d’Infantil i Primària de Mallorca, ADIPMA.

Daniel Ruiz Aguilera

Doctor en matemàtiques. Professor de didàctica de les matemàtiques de la UIB, on fa classes al Grau d’Educació Primària, al Grau de Matemàtiques i al Màster en Formació del Professorat. Dirigeix el curs de postgrau “Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària” de la UIB. És el president de la Societat Balear de Matemàtiques i coordinadordel projecte “Estímul del Talent Matemàtic – ESTALMAT” a les Illes Balears.

Àrea: Matemàtiques

Modalitat: Formació intercentres