FeC 295-L’educació emocional al CEIP Sant Ferran de ses Roques

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Continguts digitals.

Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets)

Destinataris
Docents del CEIP Sant Ferran de ses Roques
Requisits
Docents del CEIP Sant Ferran de ses Roques
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquestordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció

Objectius

Desenvolupar una major competència emocional

Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i la dels altres.

Desenvolupar l’hàbitat per generar emocions positives.

Continguts
La gestió emocional.
Les habilitats socials.
La competència emocional.


Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre l’educació emocional. Es comptaran dues hores de treball individual per elaborar la documentació corresponent a la formació per poder lliurar la transferència.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les situacions d’aprenentatge.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de dur a terme bones pràctiques d’educació emocional i transferir-les a l’aula durant la formació.
Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió i
lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.
Lloc
Ceip Sant Ferran de ses Roques
Horari
17 d’octubre de 15.30h a 17.30h, 28 de novembre 16h a 19h, 21 de novembre ,12 de desembre de 15.30h a 17.30h, 17 de gener de 16h 18h, 31 de gener de 16h a 19h, 13 i 27 de febrer de 15.30h a 17.30h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 3 a dia 10 d’octubre de 2023 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 17 d’octubre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
  cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 11 a dia 16 d’octubre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
  estricte ordre de preferència, dia 14 d’octubre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 16 d’octubre de 2023.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
  Avaluació i certificació
  Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
  Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
  sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
  En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
  Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
  Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
  Coordinació i informació
  Neus Massanet i Rosa Martí
  Formador
  Antoni Giner Tarrida
  Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicologia, Màster en Psicoteràpia familiar sistèmica i Màster en educació per a la ciutadania i en valors. Treballa al Departament d’Educació, i actualment és Inspector d’Educació a la Catalunya Central. Professor associat a la Facultat d’Educació de la UB, i membre del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica.