FA 290 – Propostes didàctiques i organitzatives

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets,?).
Destinataris
Docents del CEIP Sant Ferran de ses Roques
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Aprendre estructures cooperatives bàsiques.
Conèixer les Pràctiques Restauratives (PR).
Millorar la transformació dels centres.
Aprendre les eines de comunicació i documentació.
Conèixer com s’implementa i organitza la metodologia d’espais d’aprenentatge.
Entendre el funcionament de les comissions.
Continguts
El treball cooperatiu.
Les pràctiques restauratives.
La millora i transformació dels centres.
Les eines de comunicació i documentació.
Els espais d’aprenentatge.
El funcionament de les comissions.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes. Aquestes estaran relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu al centre i a l’aula i l’aplicació de les pràctiques restauratives. Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics plantejats. En finalitzar la formació es compartirà un document de la proposta didàctica.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat. Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta s’haurà de compartir entre els assistents i lliurar-ho a través del workspace, amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca.
Lloc
CEIP Sant Ferran de ses Roques
Horari
7 de setembre de 16h a 19h, 11 i 12 de setembre de 16h a 18.30h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 6 de setembre de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 7 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 7 de setembre de
2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 7 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 7 de setembre de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
obligatòria del 85% a més de compartir la proposta didàctica. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits.