APF 278

Línia Estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Docents dels centres de Formentera.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Conèixer les conseqüències del cop d’estat, la Guerra Civil.
Recuperar la memòria històrica durant la Guerra Civil i la segona guerra mundial.
Conèixer la situació de la població de Formentera durant la Guerra Civil.
Continguts
El cop d’Estat, la Guerra Civil i la recuperació de la Memòria.
La repressió contra els homes i dones de Formentera.
Els camps de presoners a les Balears.
La Colònia penitenciària de Formentera.
Vida i mort a la Colònia penitenciària de Formentera: L’exhumació al cementiri de Sant Francesc.
La arqueologia com a eina per a l’estudi dels espais de repressió de la Guerra Civil i la postguerra: el cas del camp de
concentració d’Albatera.
La llarga espera.
La situació familiar i propi dels presos extremenys a Formentera.
Colònia penitenciària, església de Sant Francesc, cementeri Nou.
L’observació aèria de l’illa de Formentera durant la segona guerra mundial.
Metodologia
L’activitat formativa consistirà en vuit conferències, una sortida i una visualització d’un documental al cinema.

Lloc

Sala de plens del Consell Insular de Formentera.
Horari
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 26 i 29 de novembre de 19 a 20h, menys dia 26, de 10 a 13h i 1 de desembre de 19h a
20.30h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 24 d’octubre de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 2 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 25 d’octubre a dia 2
de novembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals:
https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id=
394563.
Avaluació i certificació
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% de les sessions presencials.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadors
Artur Parrón Guasch
Manuel Suárez Salvà
M. Eugènia Jaume Esteva
Antoni Ferrer Abárzuza
Almudena García – Rúbio
Felipe Mejías López
Candela Chaves Rodríguez