Cicle de webinar sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatge

Més informació

Si no heu participat en les formacions sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatges realitzades aquest curs, us poden interessar les xerrades web que tendran lloc els dies 27, 28 i 29 de juny sobre aquesta temàtica.

Cada xerrada tendrà una durada de 2 hores i s’estructurarà en dues parts: en la primera, a càrrec del Servei d’Ordenació Educativa, es comentaran  les novetats que comportarà la pròxima publicació dels nous Decrets de currículum i en la segona, que conduirà  un dels docents de l’equip que han elaborat les situacions d’aprenentatge de la nostra Comunitat que s’estan publicant com a exemplificacions, s’explicaran els fonaments, l’estructura i les característiques més importants de les situacions d’aprenentatge.

Podreu accedir a les xerrades a través dels següents enllaços (no és necessari fer inscripció prèvia):
 27 DE JUNY, de 18.30 a 20.30 hores: Educació primària
https://youtu.be/3g1hygN7itk
 28 DE JUNY, de 18.00 a 20.00 hores: Educació infantil
https://youtu.be/QR8pgTc0TrM
 29 DE JUNY de 18.00 a 20.00 hores: Educació secundària obligatòria, Formació
Professional Bàsica i batxillerat.
https://youtu.be/NjMiL3z-a1w


Si voleu més informació, podeu contactar amb el Servei de Normalització Lingüística i
Formació: snlf@dgpice.caib.es (telèfon: 971 177776 ).