Educació 4.0: Una revolució a les aules? Cicle de conferències. A través de videoconferència al CEP de Formentera.

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Docents de centres no universitaris sostinguts amb fons públics de totes les etapes i nivells educatius
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, el criteri de selecció serà l’ordre d’inscripció.
Objectius
Explorar les oportunitats que ofereixen la intel·ligència artificial i l’educació 4.0 per a la docència.
Reflexionar sobre la manera com la intel·ligència artificial pot transformar la docència i l’aprenentatge en l’era actual
des de la reflexió crítica.
Oferir recursos i noves alternatives d’aprenentatge per treballar als centres educatius.
Continguts
La tecnologia al servei de la pedagogia
La intel·ligència artificial als centres educatius
La IA generativa i el prompting
Les fake news
El rol docent i el canvi tecnològic
Eines i recursos docents amb intel·ligència artificial
Metodologia
Cicle de conferències dirigides a la comunitat educativa amb l’objectiu d’obrir nous camins per reflexionar sobre
l’aparició de la intel·ligència artificial en el context actual. Després de cada conferència es dedicaran uns minuts al
torn obert de paraules. Les conferències seran presencials a Mallorca i per videoconferència a Menorca, Eivissa i
Formentera.

Calendari
16 de novembre, de 17.15 a 20.45 h.
Conferència 1. Mónica de Miquel: Educació 4.0: Oportunitat o desafiament? La IA, 4a revolució industrial?
Conferència 2. Miquel Flexas: Reptes de la Intel·ligència Artificial. El ChatGPT i altres eines.
21 de novembre, de 17.30 h. a 20.45 h.
Conferència 3. Azucena Vázquez: Més enllà de la IA generativa.
Conferència 4. Ernest Boixader: La IA dins el procés d’ensenyament-aprenentatge
30 de novembre, de 17.30 a 20.45 h.
Conferència 5. Mateu Zanoguera: L’IA i les Fake News. Educar en el segle XXI, educar en l’esperit crític.
Conferència 6. Miquel Àngel Prats: El futur de la Intel·ligència artificial
Lloc
Palma: Auditori de la Conselleria d’Educació i Universitats (C/ Ter, 16 – Polígons Son Fuster)
Eivissa (videoconferència): CEP d’Eivissa
Formentera (videoconferència): CEP de Formentera
Menorca (videoconferència): CEP de Menorca
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 26 d’octubre a 8 de novembre de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal (https://www.caib.es/pfunciona). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau DG DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ PERMANENT DEL
PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de novembre. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra (Formació dels DOCENTS > Sol·licitud cursos),
seleccionant DG DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. La llista
d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència del 10 al 14 de novembre
a l’apartat Confirma cursos, dins el menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà
la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb les persones que hagin confirmat l’assistència es telefonarà a les que estiguin a
la llista d’espera per estricte ordre d’inscripció, fins que s’ocupin les places lliures.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per tenir dret al reconeixement com a activitat de formació permanent del professorat s’han de complir els següents
requisits:
– Haver-se inscrit a través del Portal del Personal docent.
– Assistir a dues de les tres sessions programades.
– Emplenar el qüestionari de valoració en línia del Portal del Personal
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.

Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per
presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.


Coordinació i informació
Coloma Ribot Binimelis
Servei de Normalització Lingüística i Formació
cribotbinimelis@dgfpieas.caib.es
971 177776 62302
Magdalena Oliver Torelló
Servei de Normalització Lingüística i Formació
mmolivertorello@dgfpieas.caib.es
971 177776 62309

Formadors
Mónica de Miquel

Consultora Innovació educativa i transformació digital per a col·lectius.

Miquel Flexas

Formador a l’Observatorio Internacional IA Educación i Director de Projectes de la Fundació
Maecenas Educación

Azucena Vázquez

Directora de Transformació Digital en Escuela21. Coordinadora en la SX3 Academy. Doctora en
educació i tecnologies digitals. Mestra i professora.

Ernest Boixader

Cap d’estudis de la Fundación Flors (Aragón), menció d’honor a la Innovació educativa

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Web: http//snlf.caib.es

Mateo Zanoguera

Especialista en enginyeries, mitjans de comunicació i TIC. Enginyer tècnic i Graduat en
Enginyeria (branca industrial)

Miquel Àngel Prats

Professor de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de
recerca PSiTIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) de la FPCEE Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull. Col·laborador de la Fundació Bofill.