APF 293 – Viure i conèixer el territori

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Docents de Formentera.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de: Destinataris: L’ordre d’inscripció.

Objectius

  • Donar a conèixer al professorat aspectes geogràfics, històrics i socioculturals de l’entorn, per tal que els puguin transmetre a l’alumnat.
  • Prendre consciència envers la preservació del nostre capital natural, històric i sociocultural.
  • Realitzar sortides per diferents indrets de Formentera per tal de conèixer-ne els trets més importants i poder millorarla tasca docent.
  • Afavorir el contacte i la integració dels docents dels diferents centres educatius de l’illa.

Continguts

-Itineraris paisatgístics i culturals com a element educatiu integrador.

-Visites als indrets més rellevants de Formentera.

-L’educació ambientalment correcta i sostenible.

-Recursos per ajudar a assolir el coneixement de l’entorn més proper.

-La relació de la comunitat educativa amb l’entorn.

-El Parc Natural d’Eivissa i Formentera.

Metodologia

Cada sessió d’aquesta formació es durà a terme mitjançant un itinerari de tres hores per llocs emblemàtics de l’illa.Durant la passejada caldrà participar activament en les activitats proposades.

Horari

4, 5 i 6 de setembre de 17h a 20h.

Lloc

Parc Natural d’Eivissa i Formentera.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 4 de setembre de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, nopodrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clica: Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps delformulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment elcentre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionarla inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesoscercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursosseleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 4 de setembre de2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest terminiimplicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera perestricte ordre de preferència, dia 4 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 4 de setembre de 2023.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica elsegüent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf

Avaluació i certificació.

Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistènciaobligatòria del 85%.Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació alservei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació:

Neus Massanet i Rosa Martí

Àrea: Coneixement del medi

Modalitat: Activitat puntual de formació