FA 300 Millora de la comprensió lectora

Línia estratègica
PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets).
Destinataris
Professorat de secundària de l’IES Marc Ferrer
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Conèixer els elements que ha de tenir el Pla Lector.
Implantar la comprensió lectora en les diferents matèries.
Millorar la comprensió lectora a través de la combinació de la lectura i l’escriptura.
Incrementar el gust per la lectura.
Aplicar estratègies d’avaluació
Continguts
Elements del Pla Lector La millora de la comprensió lectora en les diferents matèries.
Habilitats i enfocaments de la lectura i l’escriptura.
Accions per fomentar el gust per la lectura.
L’avaluació de la comprensió lectora.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre l’aprenentatge i la lectoescriptura.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les
situacions d’aprenentatge
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que
documentin la tasca a través del workspace.
Lloc
Centre de professorat de Formentera
Horari
4, 5, 6 de març i 20 de maig de 16h a 19h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 5 a dia 26 de febrer de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de març de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 27 de febrer a dia 4
de març de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, de dia 1 a dia 4 de març de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 4 de març de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formador
Miguel Ángel Tirado Ramos
És Doctor per la UIB (Programa Investigació i innovació en Educació) i Llicenciat en Educació Física per l’INEFC de
Barcelona (UB), Master en Informàtica Educativa (UNED). Actualment, fa feina d’Inspector d’Educació per a la
Conselleria d’Educació i Universitat. Va ser director de l’IES Santa Margalida durant quatre anys, i cap d’estudis en el
mateix centre durant 7 anys, on també va ser professor d’Educació Física.
Actualment, és professor associat en la UIB i imparteix assignatures en el Màster d’Investigació en Ciències de
l’Esport i en el Màster de Professorat. Ha estat docent en ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial. Ha realitzat (i realitza) formació a professorat en l’àmbit de la programació, l’avaluació, la innovació i
la funció directiva.
Va ser guardonat en la tercera convocatòria dels Premis a Experiències Educatives Innovadores convocats pel
Govern de les Illes Balears l’any 2011, així com en dues edicions dels premis de recerca convocats per la UIB per a
alumnes de segon de Batxillerat en qualitat de professor responsable dels treballs de recerca premiats.
Les seves publicacions giren entorn de la didàctica i a la promoció de valors i actituds a través de l’educació física i
l’esport. És autor del llibre “Escuelas que enseñan: El conocimiento sí importa”.