Consell de CEP

El Consell de CEP de Formentera el formaran els següents membres:
Presidenta: Rosa Martí Julià.
Secretària: Neus Massanet Florit.
Representant de l’administració educativa: Maria Elena Pericas Vidal .
Representant de l’administració local: Òscar Portas Juan .
Representants dels assessors de formació: Neus Massanet Florit.
Representant EOEP: Miquel Àngel Ripoll  
Representants del professorat:

Laura Serra Torres  (CEIP Sant Ferran de ses Roques).
Òscar Mayans Mayans  (IES Marc Ferrer).
Maria Magdalena Moya Siquier  ( CEIP Mestre Lluís Andreu).