Consell de CEP

El Consell de CEP de Formentera el formaran els següents membres:
Presidenta: Rosa Martí Julià.
Secretària: Neus Massanet Florit.
Representant de l’administració educativa: Magdalena Oliver Torelló.
Representant de l’administració local: Susana Labrador Manchado.
Representants dels assessors de formació: Neus Massanet Florit.
Representant EOEP:
Representants del professorat:

 (CEIP Sant Ferran de ses Roques).
Sònia Hereu Gimeno (IES Marc Ferrer).
 ( CEIP Mestre Lluís Andreu).