Equip Pedagògic

L’equip pedagògic del CEP de Formentera està format per:


Direcció i secretaria: Rosa Martí Julià.

Horari a disposició del professorat al local del CEP:

 dilluns a divendres de 9 a 14h.

rmarti@cepformentera.cat


Assessoria de formació: Neus Massanet Florit.

Horari a disposició del professorat al local del CEP:

dilluns a divendres de 9 a 14h.

nmassanet@cepformentera.cat