FeC 289 – Atenció educativa a tot l’alumnat del CEIP Mestre Lluís Andreu

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets,?).
Destinataris
Docents del CEIP Mestre Lluís Andreu
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Transformar les pràctiques docents ajustades a les dimensions de cultura, pràctiques i polítiques inclusives.
DUA com a paradigma per a la millora de la qualitat de la resposta educativa inclusiva.
Relacionar les situacions d’aprenentatge i la programació d’aula amb l’avaluació formativa i formadora.
Continguts
Educació inclusiva de qualitat.
Bones pràctiques inclusives.
DUA L’avaluació formativa i formadora.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre l’aprenentatge i l’atenció a la diversitat.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics plantejats. Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les situacions d’aprenentatge.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de dur a terme bones pràctiques inclusives i transferir-les a l’aula durant la formació.
Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.
Lloc
CEIP Mestre Lluís Andreu
Horari
13 de setembre de 16h a 19h, 25 d’octubre, 15 de novembre, 24 de gener, 21 de febrer i 13 de març, de 16 a 18.30h, i dia 5 de juny de 16 a 19h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 11 de setembre de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 13 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 12 a dia 13 de setembre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 12 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 13 de setembre de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadora
Begonya de la Iglesia Mayol
Professora Doctora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’educació (UIB). Membre del Grup d’Investigació en Educació Inclusiva i Diversitat. Les seves línies d’investigació se relacionen amb l’educació inclusiva,les dificultats d’aprenentatge, la pedagogia hospitalària, l’eficàcia escolar, la música i l’art per a l’atenció a la diversitat.
Àrea: Atenció a la diversitat Modalitat: Formació en el centre.