FiC 286 L’educació inclusiva a les escoletes

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets)


Destinataris
Docents de les Escoletes de Sa Miranda i de Sant Ferran de ses Roques
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.
  Objectius
  Sensibilitzar les mestres i educadores respecte a l’educació inclusiva i les implicacions.
  Potenciar el model de suport com a facilitador de la resposta educativa inclusiva.
  Conèixer les barreres i els factors que actuen com a limitadors de l’èxit de tots els infants.

Continguts
L’educació inclusiva.
El model de suport.
Barreres culturals, polítiques i pràctiques.
Eines per a la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge.

Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre l’aprenentatge i l’atenció a la diversitat.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les
situacions d’aprenentatge.


Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran
de dur a terme bones pràctiques inclusives i transferir-les a l’aula durant la formació.
Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió i
lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.

Lloc:

Escoleta Sa Miranda

Horari:

26 d’octubre de14.45h a 16.30h , 2 de novembre de 14.45h a 17.45h, 23 de novembre, 18 de gener de 14.45h a 16.30h 25 de gener de 14.45h a 17.45h, 8 i 22 de febrer, 7 i 21 de març de 14.45h a 16.30h


Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 19 d’octubre de 2023 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 d’octubre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
  cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 20 a dia 25
  d’octubre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
  aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
  estricte ordre de preferència, dia 25 d’octubre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 25 d’octubre de 2023.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
  coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
  faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
  següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
  Avaluació i certificació
  Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
  la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
  procés d’avaluació de la mateixa.
  Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
  sessió.
  Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
  En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
  Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
  Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
  Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
  Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
  servei organitzador, si s’escau.
  Coordinació i informació
  Neus Massanet i Rosa Martí

Ponent

Francisca Tomàs Vidal : Directora EIEL Son Roca. Mestra de primer cicle d’Educació Infantil