FA296 Estratègies d’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Línia estratègica
PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets.
Destinataris
Docents d’educació infantil i primària.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Entendre els processos neurològics que permeten la lectoescriptura.
Comprendre la seqüència d’aprenentatge del procés lectoescriptor.
Descobrir activitats pràctiques a cada etapa del procés.
Tenir un pla d’acció clar de què podem portar al nostre context de centre.
Continguts
Marc conceptual: Neurociència de la lectura.
Les Bases.
Les emocions de la lectura i el foment lector.
Habilitats Prelectores.
Escriptura cognitiva.
La Lectura.
L’escriptura manuscrita.
La Comprensió lectora.
Metodologia
Formació teòrico-pràctica que combina exposició i treball en grup mitjançant l’anàlisi i la reflexió de la pràctica
docent.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que
documentin la tasca a través del workspace.
Lloc
CEP Formentera
Horari
5, 6 i 7 de febrer de 16h a 18h , 15,16 i 17 d’abril, de 16 h a 19 h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 22 a dia 29 de gener de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 de febrer de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 30 de gener a dia 4
de febrer de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 30 de gener de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 4 de febrer de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet I Rosa Martí
Formadora
Maria Mateo Dilme
Coordinadora de formació de ” Cuentos para Crecer”, plataforma de formació online amb una trajectòria de més de
8 anys, especialitzada en les àrees d’educació emocional i lectoescriptura per a la divulgació, la formació,
l’acompanyament als professionals i a les famílies.
Guia Montessori AMI -Casa dels Nens (3- 6 anys) i formada en Neurociència de la Lectoescriptura (formació amb
Stanislas Dehaene i Judy Willis), i consciència fonològica. Coach de Família, certificada en Disciplina Positiva en la
família i a l’aula
Àrea: