FeC 267

Línia estratègica
Gestió d’equips i coordinació docent
Destinataris

Equip Impulsor CEIP Sant Ferran de ses Roques.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.

2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Fer extensiva la línia metodològica del centre a la comunitat educativa.

Establir connexions estratègiques en el procés de canvi.

Impulsar els canvis de tot l’entorn d’aprenentatge (infants, docents, contingut i recursos).

Planificar activitats per implicar la comunitat educativa.
Continguts
Projecte de centre.

Lideratge compartit i col·laboratiu per a l’aprenentatge.

La metodologia implicada en la transformació.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències perarribar a decisions conjuntes sobre el lideratge distribuït i les estratègies per millorar l’entorn d’aprenentatge.Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràcticsplantejats.En finalitzar la formació es lliurarà un document de la proposta didàctica.

Transferència

A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docentsexperimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió en claustre pedagògic i lliurar-ho ambimatges i/o vídeos que documentin la tasca abans del claustre pedagògic a través del workspace.


Horari
Dia 9 de set. d’11.30 a 13.30h Dia 3 d’oct. de 16.30 a 20.00h Dia 18 d’oct. de 16.30 a 18.30h Dia 8 de nov. de 16.30 a18.30h Dia 22 de nov. de 16.30 a 18.30h Dia 10 de gen. de 16.30 a 18.30h Dia 24 de gen. de 16.30 a 18.30h i Dia 20 de feb. i 14 i 20 de març de 16.30 a 18.30h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 25 d’abril a 1 de maig de la manera següent:

Podeu fer la inscripció de dia 29 d’agost a dia 4 de setembre de 2022 de la manera següent:1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, nopodrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. ClicauSol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps delformulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment elcentre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionarla inscripció i la llista d’espera.3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de setembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesoscercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursosseleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 5 a dia 9 desetembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dinsaquest termini implicarà la pèrdua de plaça.5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera perestricte ordre de preferència, dia 5 de setembre de 2022, fins que s’ocupin les places lliures.7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 5 de setembre de 2022.IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho alcoordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta personafaci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica elsegüent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases dela formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en elprocés d’avaluació de la mateixa.Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’últimasessió.Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al serveiorganitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí.

Formadores 

Marina Vallcaneras, Directora de l’Escola – Institut Pintor Joan Miró de Palma de Mallorca.

Rosa Miralles
Doctora per la Universitat de Lleida amb el programa de Doctorat: Intervenció psicopedagògica en la Diversitat. Llicenciada en Psicopedagogia. Directora i professora a l’escola Alfred Potrony de Térmens. Professora associada al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida. Formadora, assessora i conferenciant en educació per a la salut i el benestar, intel·ligència emocional i coaching. Membre del Servei Científic Tècnic de la Universitat de Lleida.