FeC 292 – Aprenentatge i avaluació a l’IES Marc Ferrer

 

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Competències digitals
Àrea 2. Continguts digitals. Comp. 2 Creació i modificació de continguts digitals. Nivell A1. Desc. 3. Utilitza eines
d’autor generals per a la creació i edició de continguts digitals (ofimàtiques, editor d’àudio, imatges, vídeo, etc.) i les
específiques de les matèries que imparteix (editor d’equacions, partitures, editor de text per a diversos alfabets,?).
Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Comp. 3 Aprenentatge entre iguals. Nivell A1. Desc. 2. Utilitza, en contextos
formatius, algunes eines digitals que potencien l’aprenentatge entre iguals i les configura de manera que s’adeqüin a
l’objectiu fixat.
Àrea 4. Avaluació i retroacció. Comp. 1 Estratègies d’avaluació. Nivell A1. Desc. 1. Coneix i configura les eines digitals
més comunes ateses les diferents funcions de l’avaluació de l’ensenyament i l’aprenentatge (diagnòstica, formativa i
sumativa).
Destinataris
Professorat de l’IES Marc Ferrer
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius
Avaluar els aprenentatges de l’alumnat aplicant instruments coherents amb l’avaluació contínua, formativa,
formadora i competencial a secundària.
Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre i utilitzar l’avaluació com un instrument de regulació de
l’ensenyament i de l’aprenentatge.
Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques que considerin la diversitat de l’alumnat, adaptant l’acció educativa i
orientadora a les seves diferents característiques personals i col·lectives.
Dissenyar, transferir i avaluar diferents situacions d’aprenentatge.
Continguts
L’avaluació contínua, formativa, formadora i competencial.
L’avaluació del procés d’ensenyament i dels aprenentatges.
Perspectiva inclusiva de l’avaluació.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre l’aprenentatge i l’avaluació de l’alumnat. Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics plantejats.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les
situacions d’aprenentatge.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de realitzar les situacions d’aprenentatge i transferir-les a l’aula durant la formació, aquesta s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.
Lloc
IES Marc Ferrer
Horari
6 i 7 de setembre de 8h a 10.30h, 20 i 21 de setembre de 16 a 19.30h, 3 d’octubre de 16h a 19h, 18 d’octubre de 17h a 20h i 14 de novembre de 16h a 18h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 4 de setembre de 2023 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 de setembre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
  cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 5 de setembre de
  2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
  implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
  estricte ordre de preferència, dia 5 de setembre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 5 de setembre de 2023.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
  següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
  Avaluació i certificació
  Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
  Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
  sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
  Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
  Coordinació i informació
  Neus Massanet i Rosa Martí
  Formador
  Miguel Ángel Tirado Ramos
  És Doctor per la UIB (Programa Investigació i innovació en Educació) i Llicenciat en Educació Física per l’INEFC de
  Barcelona (UB), Master en Informàtica Educativa (UNED). Actualment, fa feina d’Inspector d’Educació per a la Conselleria d’Educació i Universitat. Va ser director de l’IES Santa Margalida durant quatre anys, i cap d’estudis en el mateix centre durant 7 anys, on també va ser professor d’Educació Física.
  Actualment, és professor associat en la UIB i imparteix assignatures en el Màster d’Investigació en Ciències de
  l’Esport i en el Màster de Professorat. Ha estat docent en ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Ha realitzat (i realitza) formació a professorat en l’àmbit de la programació, l’avaluació, la innovació i la funció directiva.
  Va ser guardonat en la tercera convocatòria dels Premis a Experiències Educatives Innovadores convocats pel
  Govern de les Illes Balears l’any 2011, així com en dues edicions dels premis de recerca convocats per la UIB per a
  alumnes de segon de Batxillerat en qualitat de professor responsable dels treballs de recerca premiats.
  Les seves publicacions giren entorn de la didàctica i a la promoció de valors i actituds a través de l’educació física i l’esport. És autor del llibre “Escuelas que enseñan: El conocimiento sí importa”.
  Àrea: Totes  Modalitat: Formació en el centre.