FA 299 Tèniques de comunicació col.laborativa

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Competències digitals
MRCDD_22_3_3_A1_2. Utilitza, en contextos formatius, algunes eines digitals
que potencien l’aprenentatge entre iguals i les configura de manera que s’adeqüin a l’objectiu fixat.
Destinataris
Tots els docents.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Contribuir a la incorporació del treball en xarxa.
Aplicació de tècniques de comunicació col·laborativa.
Posar en pràctica eines d’innovació i transformació dins del context educatiu.
Entrenar la gestió emocional pròpia i de l’equip.
Continguts
El treball en xarxa.
Les tècniques de comunicació col·laborativa.
Eines d’innovació i transformació dins del context educatiu.
La gestió emocional pròpia i de l’equip.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes.
Aquestes estaran relacionades amb les tècniques de comunicació col·laborativa.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
En finalitzar la formació es compartirà un document de la proposta didàctica.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents i lliurar-ho a través del workspace, amb imatges i/o vídeos que documentin
la tasca.
Lloc
IES Marc Ferrer
Horari
30 i 31 d’octubre de 16h a 20h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 16 a dia 25 d’octubre de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 30 d’octubre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 26 a dia 30
d’octubre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 23 d’octubre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 27 d’octubre de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
obligatòria del 85% a més de compartir la proposta didàctica.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadors
Susana Fernández Casla
 Psicòloga, Màster i Doctorat en RH i Organització guardonada amb el prestigiós Premi Europeu Global de Coaching i màxima distinció Màster Practicioner pel Consell Europeu del Mentoring i del Coaching per la seva dilatada trajectòria de més de dues dècades donant suport al talent, el lideratge i la innovació. Inclosa en la llista de Dones Referents de l’Emprenedoria Innovadora realitzada pel Govern d’Espanya, Susana va fundar en 2013 la signatura ESCOACHING a través de la que realitza programes i experiències úniques per a aprendre, desenvolupar el talent, millorar el benestar d’equips i per descomptat, innovar! Entre els seus projectes es troben tant empreses, fundacions/ONGs, institucions educatives com a persones que a títol particular desitgen potenciar les seves fortaleses, afrontar les seves pors i expandir el seu potencial per a afrontar la vida personal i/o personal.
Carmen Moles Moles
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Loyola Andalucía y Universidad de Birmingham
(UK). Master en Internacionalización de la Empresa, ICEX-CECO Escuela de Negocios. Especialista en Coaching
Ejecutivo y Personal, Escuela E-Cubica. Practitioner en PNL, Instituto de Potencial Humano. Especialista de en Diseño
de Experiencias de Aprendizaje, KaosPilots School of New Business Design & Social Innovation (Dinamarca).
Professora de l’IES Marc Ferrer d’economia i admistració, coordinadora de l’Aula d’Emprenedoria.