APF 271

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Docents dels centres de Formentera
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.
  Objectius
  Donar a conèixer al professorat aspectes geogràfics, històrics i socioculturals de l’entorn, per tal que els puguin
  transmetre a l’alumnat.
  Prendre consciència envers la preservació del nostre capital natural, històric i sociocultural.
  Realitzar sortides per diferents indrets de Formentera per tal de conèixer-ne els trets més importants i poder millorar
  la tasca docent.
  Afavorir el contacte i la integració dels docents dels diferents centres educatius de l’illa.
  Continguts
  Itineraris paisatgístics i culturals com a element educatiu integrador.
  Visites als indrets més rellevants de Formentera.
  L’educació ambientalment correcta i sostenible.
  Recursos per ajudar a assolir el coneixement de l’entorn més proper.
  La relació de la comunitat educativa amb l’entorn.
  El Parc Natural de Ses Salines.
  Metodologia
  Cada sessió d’aquesta formació es durà a terme mitjançant un itinerari de tres hores per llocs emblemàtics de l’illa.
  Durant la passejada caldrà participar activament en les activitats proposades.
  Horari
  Dia 15 de set. de 16h a 19h Dia 22 de set. de 16h a 19h Dia 13 d’oct. de 16h a 19h
  Inscripció
  Podeu fer la inscripció de dia 29 d’agost a dia 11 de setembre de 2022 de la manera següent:
 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de setembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
  cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 12 a dia 14 de
  setembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
  aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
  estricte ordre de preferència, de dia 11 a dia 12 de setembre de 2022, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 12 de setembre de 2022.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
  coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
  faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
  següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
  Avaluació i certificació
  Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
  obligatòria del 100%.
  Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
  En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
  Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
  Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
  Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
  Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei
  organitzador, si s’escau.
  Coordinació i informació
  Neus Massanet i Rosa Martí
  Formadors
  Núria Valverde Costa
  Biòloga. Tècnica del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera de la Conselleria de Medi Ambient.
  Pere Mateu Cantallops
  Mestre del Camp d’aprenentage de Formentera.