303-Bones pràctiques d’aprenentatge

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Destinataris
Tot el professorat.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Compartir bones pràctiques educatives entre docents.
Crear un espai enriquidor perquè els diferents centres de l’illa intercanviïn idees i recursos.
Fomentar el treball intercentres
Continguts
Avaluació per a l’aprenentatge L’educació emocional al centre educatiu Propostes per a la inclusió L’aprenentatge de
la lectura i l’escriptura Didàctica de la matemàtica La comprensió lectora Els reptes a l’FP
Metodologia
L’activitat formativa consistirà en diverses ponències de diferents docents per compartir bones experiències
educatives.
Lloc
Centre de professorat de Formentera
Horari
8, 9 i 10 d’abril, de 16 h a 19.15 h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 18 de març a dia 16 d’abril de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 d’abril de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 17 a dia 22 d’abril
de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, de dia 8 a dia 19 d’abril de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 19 d’abril de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% d’aquesta fase presencial.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí

Ponents

Carlos Blanch
Director de l’Escola La Mercè de Tortosa.

Betlem Cuesta
Coordinadora Pedagògica Institut-Escola Les Vinyes (Castellbisbal)