304- L’educació ambiental, eina de transformació social

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Tot el professorat.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Fomentar una educació ecosocial Conèixer les problemàtiques ambientals a Formentera Crear un espai de
participació activa d’intercanvi d’idees i experiències Promoure activitats de km 0
Continguts
Educació i sensibilització ambiental La transició ecosocial Problemàtiques ambientals a Formentera Activitats de Km
0
Metodologia
Cada sessió d’aquesta formació es durà a terme mitjançant un itinerari de tres hores i quart per llocs on existeix una
problemàtica ecoambiental a l’illa.
Durant la passejada caldrà participar activament en les activitats proposades.
Lloc
Parc Natural d’Eivissa i Formentera
Horari
Dia 12, de 15.45 h a 19.15 h, i dia 19 i 26 de febrer de 15.45 h a 19 h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 22 de gener a dia 7 de febrer de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 de febrer de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 8 a dia 12 de febrer
de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, de dia 9 a dia 12 de febrer de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 12 de febrer de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
obligatòria del 85%.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí

Formadores

Victòria Llabrés Noguera

Educadora Ambiental del GOB Mallorca (Grup Ornitològic Balear i Defensa de la Natura): actualment una de les responsables de l’àrea d’educació ambiental del GOB Mallorca. Encarregada de coordinar i planificar les accions educatives, formatives i campanyes de sensibilització d’acord amb els objectius de l’entitat. Graduada en
Biologia per la Universitat de les Illes Balears i especialitzada en temes marins amb el màster d’Oceanografia i gestió del medi marí de la Universitat de Barcelona i la Politècnica de Catalunya.

Educadores del Parc Natural de Ses Salines

Rebeca Villasante

Supervisora i zeladora de territori del Consell Insular de Formentera, educadora ambiental i professional de la
inspecció i gestió de residus, experta en l’elaboració de compostatge.