Som docent, què hi puc fer amb la veu?

Línia estratègica: PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional
Organitza Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al Personal Docent
Durada / Modalitat 10 hores presencials
Horari 15, 16, 29 i 30 de gener de 2024 de 16’00h a 18’30h.

OBJECTIUS

Treballar la veu des d’una visió integral del cos tenint consciència i control de
la respiració.
Adquirir les habilitats bàsiques per a un ús saludable i eficient de la veu:
respiració, projecció de la veu, entonació, articulació, ritme …
Experimentar les possibilitats de la nostra pròpia veu mitjançant exercicis
pràctics.
Prendre consciència del hàbits d’higiene vocal i corporal necessaris per a
prevenir problemes vocals.

CONTINGUTS

Relació entre el cos, la veu i les emocions.
Pràctica de la respiració i coordinació fonorespiratòria.
L’escalfament vocal. Com encalentir la veu.
Ressonància i projecció. Pràctica de veu projectada.
Altres aspectes: domini del to, el ritme i la intensitat per a una bona
comunicació.
Recursos per a treballar la veu amb l’alumnat.
Veu cantada i veu parlada.
Hàbits d’higiene vocal. Consells per a una prevenció vocal.

METODOLOGIA Exercicis pràctics emmarcats en breus explicacions teòriques.

DESTINATARIS Docents d’infantil, primària i secundària de Formentera.

TRANSFERÈNCIA Participació activa en les activitats proposades al llarg de la formació, tant
individuals com grupals. Posada en comú de l’aplicació a la pràctica docent
diària dels continguts del curs.

PONENT Pilar Riera Marí. Master en patologia vocal i veu professional

Inscripció

A través del Portal del Personal> Formació dels DOCENTS>Sol·licitud cursos> DG FP i
Formació del professorat. (Codi de l’activitat 17736)