FeC 309- Principis pedagògics al CEIP Sant Ferran de ses Roques

Línia estratègica
PQ 2428 1 Didàctica i metodologia
Destinataris
Docents del CEIP Sant Ferran de ses Roques
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Adquirir coneixements sobre metodologies de treball cooperatiu i la seva aplicació pràctica a l’aula per fomentar un
aprenentatge col·laboratiu i actiu.
Formar professorat en tècniques de pràctiques restauratives per millorar la convivència escolar, la resolució de
conflictes i la cohesió del grup.
Proporcionar els coneixements necessaris per crear, mantenir i integrar l’hort escolar com a eina educativa i
ambiental.
Ensenyar al professorat a utilitzar Google Drive i altres eines de Google Workspace paer a la gestió eficaç de
documents i la col·laboració en línia.
Explicar el funcionament de les comissions del centre, les seves funcions i responsabilitats per assegurar una gestió
més eficaç i participativa.
Continguts
Tècniques per implementar treball cooperatiu a l’aula, com ara el treall en grups, els rols dins dels grups i les
dinàmiques cooperatives.
Estratègies de mediació i resolució de conflictes mitjançant cercles restauratius i altres tècniques.
Tècniques de cultiu ecològic, manteniment de l’hort i gestió sostenible dels recursos.
Utilització d’eines com Google Docs, Sheets i Slides per a la col·laboració en línia.
Com planificar i executar les activitats de les comissions de manera eficient.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre els principis pedagògics de l’escola.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les
situacions d’aprenentatge.

Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran
de realitzar les situacions d’aprenentatge i transferir-les a l’aula durant la formació, aquesta s’haurà de compartir
entre els assistents de forma presencial l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a
través del workspace.
Lloc
CEIP Sant Ferran de ses Roques
Horari
3, 6, 9 i 10 de setembre i 20 de novembre.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 3 de setembre de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 3 de setembre de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 3 de setembre de
2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 3 de setembre de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 3 de setembre de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí